Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky


Obecné obchodní podmínky

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Mgr. Lenka Karbulková

V Lukách 871

562 01 Ústí nad Orlicí

---------------------------------------------------------------------------

IČ: 11145978

Zapsané v živ. rejstříku MÚ Ústí nad Orlicí č. j. PVMU 107403/2016 30, Sp. značka OŽÚ 4209/2016.

NEJSEM PLÁTCE DPH

WEB: www.perfektvlasy.cz

         eshop: perfektvlasy.cz

Email: chance.kar@centrum.cz

Tel: 604756326

----------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

Fio banka a. s.,

Č. účtu:  2900303567/2010


1. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro subjekt: Mgr.Lenka Karbulková, se sídlem V Lukách 871, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11145978. Zapsán v živnostenském rejstříku na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí dne 4. 10. 2002 pod jednacím číslem 231/07655 30  (dále jen „prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.www.perfektvlasy.cz (dále jen ,,webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ,,webové rozhraní obchodu").
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 15 let (u pyrotechnických výrobků kategorie 1), starší 18 let (u pyrotechnických výrobků kategorie 2), starší 21 let (u pyrotechnických výrobků kategorie 3). Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 7. UPOZORNĚNÍ: Pyrotechnika III. třídy, 4. kategorie, nebo kategorie F4 je určena POUZE pro držitele průkazu Odpalovač ohňostrojů, nebo podle zákona č. 206/2015, Osvědčení o odborné způsobilost. Oba doklady vydává Český báňský úřad.
 8. Zboží bude prozatím zasíláno jen na území České republiky a Slovenské republiky.

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen ,,uživatelský účet").
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné, ale zároveň včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 4. Kupující může objednat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně telefonicky, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží ,,vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka").
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího").
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (minimální věk kupujícího, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou platné pro objednání na eshop www.perfektvlasy.cz (po dobu zobrazení na stránkách eshopu).
 2. Případné slevy z ceny zboží, slevové kupony a akční nabídky poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (pokud zákazník zvolí platbu předem).
 3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Společně s kupní cenou je také kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu   následujícími způsoby:
 • Platba v hotovosti (dobírka) – kupní cenu zaplatíte na místě našemu pracovníkovi (řidiči), řidiči přepravní společnosti. Zboží je zasíláno na dobírku přes společnost Česká pošta a vlastní dopravní službou. Cena objednaného zboží se navyší o částku 120,- Kč (poštovné a balné vrámci ČR). Dosáhne-li objednávka cenu zboží nad 2500 Kč, NEÚČTUJEME POŠTOVNÉ A BALNÉ.
 • Platba v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: V Lukách 871,Ústí nad Orlicí, 56201
 • Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet Fio banka – č.ú. 2900303567/2010. Před odesláním platby doporučujeme ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem a Vy nebudete souhlasit s termínem případného dodání, ihned Vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu. Po Vašem převodu na náš účet Fio Banka – č.ú.2900303567/2010 je částka do několika hodin připsána a my můžeme potvrdit přijetí platby a odeslání zboží.
 • Platba kartou:
 • Pro platbu ze Slovenské republiky platí následující informace. Platbu v měně EUR zadejte jako SEPA platbu, mezinárodní číslo účtu je 2000305794/2010, IBAN CZ9020100000002000305794, BIC FIOBCZPPXXX.
   

5. Prodávající vystaví kupujícímu doklad (fakturu) splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Doklad je přiložen ke zboží při dodání zásilky. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající  si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízeného zboží. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4, odstavec 13), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

      9,Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou                  i náklady spojené s dodáním zboží

      10.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

      11. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  dnů od uzavření kupní smlouvy.

      12.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní         cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

      13.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kujícímu.          Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

      14.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

      15.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad          –   fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu                   kupujícího                                     

      16.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději          do 48 hodin.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 ods. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

        Odstoupení od kupní smlouvy - může kupující zboží:

 • zaslat ( ne na dobírku) na adresu prodávajícího: Mgr.Lenka Karbulková, V Lukách 871, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • osobně doručit na adresu provozovny prodávajícího: Mgr. Lenka Karbulková,
 • V Lukách 871, 562 01 Ústí nad Orlicí, po předběžné telefonické domluvě 604 756 326, Po-Pá 16.00-20.00

    3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

    4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to  stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

    5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy  odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 U vlasů je nutné dodržet správný technologický postup při aplikaci pramenů. Doporučujeme provést aplikaci pramenů ve specializovaných kadeřnických salonech. Za neodbornou aplikaci a nesprávný tech. postup nezodpovídáme a nezaručujeme správnou funkci výrobku.

Pokud byly vlasy upravovany např. barvení, melírování, stříhání nebo jinak chemicky či mechanicky poškozeny, není možné zboží vrátit.

Upozornění: Prosím, berte na vědomí, že z hygienických důvodů nelze vlasy a culíky vracet nebo vyměňovat po rozbalení z originálního obalu. Pokud vlasy obdržíte a nejste si jisti zvoleným odstínem, přiložte vlasy (v obalu) k vašim vlasům, porovnejte a vyzkoušejte. Rozbalené zboží nebude možné vyměnit či vrátit. Děkujeme za pochopení.

 

Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a provedených úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy. Tomuto se věnujeme v sekci, "Péče o prodloužené vlasy" a také ve vždy přiloženém návodu.

Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů, např. po umytí nebo jiném úkonu, různě chovat. Mohou se například vlnit, točit, ztratit svůj původní tvar, lesk či ztrácet svoji barvu,časem se cuchat. Na tyto změny se záruka nevztahuje.

Před aplikací vlasů doporučuji přečíst si:

POKYNY A RADY, JAK PEČOVAT O PRODLOUŽENÉ VLASY, které jsou v záhlaví obchodních podmínek, nebo v příloze objednávky.


6. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a popřípadné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. (Doporučujeme sepsat protokol s řidičem České pošty)
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. Zboží bude expedováno do 48 hod od přijetí objednávky. Pokud Prodávající není schopen tuto dobu dodržet, bude Prodávající kontaktovat Kupujícího, buď elektronicky ( email, SMS), nebo telefonicky o případném opoždění dodávky.

7. Způsob dodání a platba za dodání

1. Hotovost

Osobní odběr zboží - Platba: 0 Kč.

Objednávka je uhrazena při osobním odběru zboží na adrese prodejny.


2. Dobírka s dopravou

Objednávka je uhrazena (v hotovosti) při převzetí od zásilkové společnosti Česká pošta. Platbu tvoří 69 Kč dobírka + 50 Kč doprava.

3.Dobírka s dopravou Slovensko

Na dobírku na Slovensko zboží neposíláme!


4. Platba předem s dopravou

Doručení zásilkovou službou - Platba: 50 Kč.

Objednávka je uhrazena před odesláním. Například převodem z účtu, nebo kartou.  Objednávku doručí zásilková společnost Česká Pošta. Platbu tvoří 50 Kč doprava.

5. Platba předem s dopravou Slovensko

Doručení zásilkovou službou - Platba: 150 Kč.

Objednávka je uhrazena před odesláním. Například převodem z účtu.  Objednávku doručí      zásilková společnost Česká Pošta. Platbu tvoří 200 Kč doprava.

Při objednávce nad 2000,- Kč platí balné+dopravu prodávající.


8. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24. měsíců od převzetí
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy chance.kar@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Mgr.Lenka Karbulková, V Lukách 871, 562 01 Ústí nad Orlicí, chance.kar@centrum.cz
 6. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.

V Ústí nad Orlicí dne 7. června 2018.

 POKYNY A RADY-JAK PEČOVAT O PRODLOUŽENÉ VLASY

Pokud jste čerstvou majitelkou prodloužených vlasů měla by jste znát a dodržovat určité pokyny při péči o prodloužené vlásky.Vlásky jsou sice pravé lidské,ale již né živé a proto potřebuji výživu ve formě-zábalů,masek,olejíčku,uhlazujících sér,termo mlék...podle toho jak se o vlásky budete pěkně starat,tak dlouho se s nimi budete moci pyšnit.

 Zde Vám tedy nabízíme několik užitečných rad ,jak vláskům zajistit vysokou životnost a Vám dlouholetou krásu a je už jen na Vám jak si je vezmete k srdci.

 MYTÍ :

1. Vlasy se nesmí mýt 48hodin ( 2 dny ) po prodloužení či posouvání mohlo by dojít k předčasnému vypadnutí pramenů,z důvodu,že se keratinový spoj nestačil dostatečně usadit a přilnout k vlasům. ( platí pouze u metody keratin za tepla)

 2.Prodloužené vlasy nevyžadují tak časté mytí jako naše vlastní.Obecně se doporučuje maximálně 2x do týdne.Při častějším mytí hrozí předčasné vymýtí lepidla ( keratinu).

 3.Před mytím si vlasy pečlivě pročešte speciálním štětinovým kartáčem s nylonovými hroty.

 4.Vlasy umývejte a splachujte VŽDY v záklonu po směru růstu a to studenou ,nebo vlažnou vodou.

 5.Šampón nanášejte jedním směrem od kořínků ke konečkům jemným vmačkáváním do vlasů po celé jejich délce.Napěňte,nechte chvíli působit a poté opláchněte vlažnou vodou.

 6.Dále aplikujte ( kondicionér,masku,balzám,nebo kůru )vždy vybírejte vlasovou kosmetiku doporučenou vaším kadeřníkem,především produkty s hloubkově,vysokou výživou a regenerační složkou pro suché až poškozené vlasy.

 7.Alespoň 1x do měsíce vlasům dopřejte hodinový zábal,kdy aplikujete masku,zabalíte vlasy do alobalu,nebo folie a překryjete nejlépe nahřátým ručníkem,aby mohla v teple silněji působit.

 SUŠENÍ:

1. Po umytí se pokuste z vlasů jemně pomocí ručníku vymačkat přebytečnou vodu a pokud je to možné,nechte vlasy přirozeně uschnout ( alespoň v letních měsících)

 2.Přidané vlasy schnou o něco déle než Vaše vlastní.

 3.Před jakoukoliv tepelnou úpravou je dobré používat termo mléka,nebo oleje. ( žehlení,fénování,kulmování,použití loknovače nebo trojkulmy...)

 4.Pořiďte si fén s nastavitelným prouděním a teplotou vzduchu je dobré používat střední nebo nejchladnější program.

 ČESÁNÍ :

 1.Nejprve vlasy pročesávejte prsty,až pak šetrně speciálním kartáčem s přírodními vlákny.

 2.Používejte pouze kartáč určený na česání prodloužených vlasů a paruk.

 3.Vlasy češte od konečků ke kořínkům a to tak,že si konce vlasů chytíte a jemnými tahy pročešte konečky a až poté celou délku vlasů.

 4.Nebojte se česat přes spoje,kartáč je proto určen,vyvarujete se tím zadredování a zacuchání odrostlých vlasů či případnému spojení více pramenů k sobě.

 5.Doporučujeme koupit i malý kapesní kartáč do kabelky,abyste vlasy mohla pročesávat i přes den.

 6.Pečlivě vlasy pročesávejte ráno i večer před spaním.

 7.Na česání vrchních vlasů,které jsou na překrytí spojů smíte použít foukací kulatý kartáč ,nebo tupírovací hřeben,ale pouze na vaše vlastní vlasy.

 SPANÍ:

1.Vlasy pročešte a dejte do měkké gumičky,nebo zapleťte do copu,předejdete tím zacuchání.

 KOUPÁNÍ:

 1.Při návštěvě přírodního koupaliště,chlorovaného bazénu,nebo pobytu u moře vlasy také vždy sepněte do culíku,drdolu,nebo copu.Po koupání je dobře opláchněte sladkou vodou.

 SAUNA:

 1.Návštěva sauny je velký nápor sucha na naše vlasy,natož na prodloužené,doporučujeme vlasy namáčet,aplikovat olejíček a zabalit do ručníku.

 2.Vlasům po sauně dopřejte výživnou vlasovou masku.

 SALÁRIUM:

 1.Solárium nijak prodloužené vlasy nenarušuje,dále se můžete uměle opalovat,jak jste byla zvyklá.

 STYLING:

 1.Vlasy můžete dále upravovat běžným způsobem a vytvářet oblíbené účesy-culík,drdol,cop...

 2.Je možné používat natáčky, kulmy atd. ( používejte vždy však nezbytně vysokou teplotu )

 3.Stejně tak jako na své vlasy můžete dále aplikovat svůj oblíbený gel,vosk,lak,gumu,tužidlo...

 ČEHO SE VYVAROVAT,POZOR!!! :

1.Nečesejte mokré vlasy,mohla by jste je potrhat,vždy je prosušte a až poté jemné pročesávejte.

 2.Nikdy nečesejte vlasy po celé délce klasickými hřebeny s hustými,ani širokými zuby,ani žádným jiným.Je to bolestivé a mohlo by dojít k vytrhnutí pramene i s vašimi vlasy.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace